Đầu phát Laser nội tĩnh mạch xâm lấn (650nm)

3,000,000

Đầu phát Laser nội tĩnh mạch xâm lấn (650nm)
Đầu phát Laser nội tĩnh mạch xâm lấn (650nm)

3,000,000

Đã bán: 0