Phụ kiện máy GoldLife GL16

Showing 1–12 of 18 results

Phụ kiện máy GoldLife GL16

Đai và túi nhiệt máy GoldLife

90,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Đầu phát Laser nhỏ cầm tay

350,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Dây nguồn máy vật lý trị liệu

50,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung dán vuông 4x6cm (1 cặp)

60,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung mắt

150,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung ngực

670,000

Phụ kiện máy GoldLife GL16

Điện cực xung tay loại nhỏ

650,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung từ trường (1 cặp)

180,000