Phụ kiện máy Laser DoctorHome DH18

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Phụ kiện máy Laser DoctorHome DH18

Đầu phát Laser châm 2 bước sóng

3.500.000
3.000.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Dây nguồn máy vật lý trị liệu

50.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Kim quang (1 hộp 50 chiếc)

2.500.000