Phụ kiện máy kéo giãn cột sống THN6-15

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Đai và túi nhiệt máy DoctorHome

90.000

Phụ kiện máy Wonder MF-508 (1 kênh xung)

Dây nguồn máy vật lý trị liệu

50.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung dán vuông 4x6cm (1 cặp)

60.000

Phụ kiện máy Wonder MF-508 New (2 kênh xung)

Giắc nối đa năng chân kim (Dây điện xung)

70.000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Tấm thảo dược máy DoctorHome

120.000