điện cực xung

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Phụ kiện máy Wonder MF-508 (1 kênh xung)

Điện cực xung dán cánh bướm máy Wonder (1 cặp)

55,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung dán vuông 4x6cm (1 cặp)

60,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung mắt

150,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung ngực

670,000

Phụ kiện máy GoldLife GL16

Điện cực xung tay loại nhỏ

650,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung tay loại to

1,000,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung từ trường (1 cặp)

180,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Đôi dép điện cực xung chân

150,000